قسمت جدید و دیدنی برنامه روزنه + فیلم

… دریافت جایزه ی صلح نوبل، معتبرترین جایزه ی علمی دنیا. پایه گذارش ابداع کننده ی دینامیک بود. آلفرد نوبل، وصیت کرده بود: این جایزه به کسانی داده شود که بیشترین کوشش را درراه برادری صلح در میان ملتها گام بردارند. اما با نگاهی گذرا به تاریخچه ی این جایزه، نه تنها بر طبق وصیتنامه […]

دریافت

جایزه ی صلح نوبل، معتبرترین جایزه ی علمی دنیا. پایه گذارش ابداع کننده ی دینامیک بود. آلفرد نوبل، وصیت کرده بود: این جایزه به کسانی داده شود که بیشترین کوشش را درراه برادری صلح در میان ملتها گام بردارند. اما با نگاهی گذرا به تاریخچه ی این جایزه، نه تنها بر طبق وصیتنامه ی او عمل نشد، بلکه بر عکس جایزه به افرادی داده شده که دریافت کنندگانش نقش موثری را در جنگ افروزی و کشتار مردم بی گناه داشتند. جیمی کارتر، رییس جمهور اسبق آمریکا که دستور کشتار مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی از جانب او به شاه ایران ابلاغ شد و همچنین جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را که با حمایت همه جانبه او در دوران ریاست جمهوریش بود، جایزه ی صلح نوبل را در سال ۲۰۰۲ دریافت کرد. یاسر عرفات، تا زمانی که علیه اشغالگران صهیونیستی مبارزه می کرد، به عنوان یک تروریست معرفی میشد. ولی زمانی که تسلیم در برابر رژیم صهیونیستی رو پذیرفت و به ملت مظلوم …

۱۶ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI