سوریان مدال طلای خود را به مادرش تقدیم کرد

حمید سوریان در روزی صاحب مدال طلای المپیک شد که روز تولد مادرش و مربی‌اش بود. به همین دلیل سوریان پس از قهرمانی، مدال طلای المپیک خود را تقدیم مادرش کرد. سوریان همچنین پس از پایین آمدن از سکوی توزیع مدال، به پاس قدردانی از مربی‌اش مدال طلای خود را بر گردن محمد بنا انداخت.

حمید سوریان در روزی صاحب مدال طلای المپیک شد که روز تولد مادرش و مربی‌اش بود. به همین دلیل سوریان پس از قهرمانی، مدال طلای المپیک خود را تقدیم مادرش کرد.

سوریان همچنین پس از پایین آمدن از سکوی توزیع مدال، به پاس قدردانی از مربی‌اش مدال طلای خود را بر گردن محمد بنا انداخت.
۱۶ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI