لحظات وحشت در دهه ۱۸۰۰

عکاسي در دهه ۱۸۰۰ اين عکسها را بعنوان “لحظات وحشت” خلق کرده است.

عکاسي در دهه ۱۸۰۰ اين عکسها را بعنوان “لحظات وحشت” خلق کرده است.

۱۶ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI