واژگون شدن پرچم امریکا در المپیک ۲۰۱۲ + فیلم

به نوشته ظهور۱۲ (اختصاصی) » یک تنیسور زن امریکایی پس از کسب مدال طلا زمانی که پرچم کشور در حال به احتزاز در آمدن بود از بالا جدا میشود و سقوط میکند که این کار باعث خنده شدید تماشاگران میشود … … …

به نوشته ظهور۱۲ (اختصاصی) » یک تنیسور زن امریکایی پس از کسب مدال طلا زمانی که پرچم کشور در حال به احتزاز در آمدن بود از بالا جدا میشود و سقوط میکند که این کار باعث خنده شدید تماشاگران میشود …

۱۶ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI