دروغی دیگر از سایت بالاترین + عکس

به نوشته ظهور۱۲(اختصاصی) » تصویری که چند سایت ضد انقلاب بر طبق خبری دروغ منتشر کردند و مدعی شدند که این عکس ، تصویر جوانی است که خود را در یکی از شهرستان ها به آتش کشیده که بعد از تحقیق ما معلوم شد این عکس مربوط به یک خبری است در سال ۲۰۰۹ که […]

به نوشته ظهور۱۲(اختصاصی) » تصویری که چند سایت ضد انقلاب بر طبق خبری دروغ منتشر کردند و مدعی شدند که این عکس ، تصویر جوانی است که خود را در یکی از شهرستان ها به آتش کشیده که بعد از تحقیق ما معلوم شد این عکس مربوط به یک خبری است در سال ۲۰۰۹ که فردی در پاکستان به نام میر احمد بشیر که ظاهرا بخاطر نبود شغل دست به خودسوزی زده است که برطبق خبرها بعد زنده ماند …

اما در این میان باز هم دروغ این رسانه های شایعه پراکان معلوم میشود البته شما میتوانید تصویر اصلی را با کیفیت بالا خود مشاهده کنید که چهره طرف کاملا یک فرد غیرایرانی را نشان میدهد …

۱۶ مرداد ۱۳۹۱ |
KHAMENEI