قرص کامل ماه در حلقه های المپیک + تصویر

قرص کامل ماه، شنبه شب با رنگی که به قرمزی می‌زد در “تاوربریج” لندن به عنوان ششمین حلقه المپیک به خودنمایی پرداخت.

قرص کامل ماه، شنبه شب با رنگی که به قرمزی می‌زد در “تاوربریج” لندن به عنوان ششمین حلقه المپیک به خودنمایی پرداخت.
۱۵ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI