۵ مدیر بانکی ایران از فهرست تحریم اروپا خارج شدند

به نقل از فارس، اتحادیه اروپا در نامه‌هایی جداگانه به ۵ نفر از مقامات بانکی که پیش از این در فهرست تحریم قرار گرفته بودند اطلاع داده از تاریخ ۵ شنبه ۱۲ مرداد سال جاری اسامی آنها از فهرست تحریم خارج شده است. این نامه‌ها به مدیران بانکی از جمله آقایان عبدالناصر همتی(بانک سینا)، علی […]

به نقل از فارس، اتحادیه اروپا در نامه‌هایی جداگانه به ۵ نفر از مقامات بانکی که پیش از این در فهرست تحریم قرار گرفته بودند اطلاع داده از تاریخ ۵ شنبه ۱۲ مرداد سال جاری اسامی آنها از فهرست تحریم خارج شده است.

این نامه‌ها به مدیران بانکی از جمله آقایان عبدالناصر همتی(بانک سینا)، علی دیواندری (بانک ملت)، احد عزیزی (بانک ملی لندن)، محمدرضا مسگریان و سعید زوار (بانک ملی لندن) ارسال شده است.

وکیل یکی از این مدیران اعلام کرده که در پی شکایت نامبردگان به دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبرگ و ارائه اسناد مستدل قوی در رد اقدام اتحادیه اروپا و در آستانه برگزاری جلسه دادگاه برای رسیدیگی به شکایت این افراد، شورای اتحادیه اروپا در یک اقدام پیشگیرانه این تصمیم را اتخاذ کرده است.

این تصمیم اتحادیه اروپا در روزنامه رسمی شماره ۵۵ اتحادیه اروپا مورخ ۳ اوت ۲۰۱۲ رسماً منتشر شده است.

۱۴ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI