خاخامها فرشته اند !

روزنامه صهیونیستی ‘اسراییل تودی’ با انتشار خبری، از رسوایی جنسی یک خاخام ارشد طایفه اشکنازها در قدس، پرده برداشت. روزنامه صهیونیستی «اسراییل تودی» با انتشار خبری، از رسوایی جنسی یک حاخام ارشد طایفه اشکنازها در قدس، پرده برداشت. منبع مذکور در تشریح ماجرای فوق نوشت: این ماجرا پس از آن افشا شد که نامه اعتراض‌آمیز […]

روزنامه صهیونیستی ‘اسراییل تودی’ با انتشار خبری، از رسوایی جنسی یک خاخام ارشد طایفه اشکنازها در قدس، پرده برداشت.

روزنامه صهیونیستی «اسراییل تودی» با انتشار خبری، از رسوایی جنسی یک حاخام ارشد طایفه اشکنازها در قدس، پرده برداشت.
منبع مذکور در تشریح ماجرای فوق نوشت: این ماجرا پس از آن افشا شد که نامه اعتراض‌آمیز یکی از شاگردان حاخام ارشد که شاهد زنای وی با یک زن بدکاره بود، بطور کاملا اتفاقی منتشر شد.
 یکی از خاخام‌های مرید خاخام مذکور به روزنامه “اسرائیل تودی”، گفت: «ما تلاش بسیاری کردیم که این موضوع مسکوت باقی بماند. اما مشکل می‌توان چنین ضربه‌ای را مخفی نگاه داشت. وضع بسیار دشوار و خطرناک است، زیرا دانش آموزان این خاخام او را نه یک انسان که یک فرشته می‌دانستند و این رویداد می‌تواند ضربه بزرگی به عقایدشان وارد نماید.
۱۴ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI