هدیه حیرت انگیز حاکم دبی به همسر جدیدش + تصویر

۱۳ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

باید سد کرخه رو باز کنن که جزایر عربی خلیج همیشه فارس ۱۰متر زیر آب بره که دیگه دختری ببخشید زنی حاضر به ازدواج با این جانوران نشوند

سلام
این دیدگاه کاملا غیر انسانی غیر اسلامی و ناشی از توحشی بود که مسئولین از صبح تا شب در روح ملت می دمند.
ایشان بهتر است به روانپزشک مراجعه فرمایندو نام بنی آدم را از خود بردارند.

KHAMENEI