پیشنهاد صدای آمریکا به وحید یامین پور و مجری پشیمان Manoto1

به نوشته ظهور۱۲ » وحید یامین پور در گفتگو با رجانیوز گفت با اينكه خيلي مواضع من شفاف بود و بعنوان يك مجري حكومتي در صداي آمريكا معرفي مي‌شدم ولي چند نفر از مجريان و گردانندگان رسانه هاي آنور آبي مثل خود صداي آمريكا پيغام فرستادند البته نه بعنوان دعوت بكار بلكه مثلا دوبار براي […]

به نوشته ظهور۱۲ » وحید یامین پور در گفتگو با رجانیوز گفت با اينكه خيلي مواضع من شفاف بود و بعنوان يك مجري حكومتي در صداي آمريكا معرفي مي‌شدم ولي چند نفر از مجريان و گردانندگان رسانه هاي آنور آبي مثل خود صداي آمريكا پيغام فرستادند البته نه بعنوان دعوت بكار بلكه مثلا دوبار براي حضور بعنوان كارشناس و اين مسائل. احتمالا داشتند من را تست مي زدند. البته من به حماقتشان مي خنديدم اما جالب بود كه از آدمي مثل من هم نمي گذرند.

يا چند وقت پيش يكي از مجريان شبكه من و تو براي من ايميلي فرستاد و گفت كه من جهالت كردم به اين شبكه پيوستم. تو رو خدا براي من راهي پيدا كن كه بتونم برگردم. توضيح ميداد كه من نميدونستم اين شبكه همچين ماهيتي خواهد داشت و من الان عذاب وجدان دارم. او از من جدا مي‌خواست كه راهي پيدا كنم كه بتونه برگرده. البته اين ايميل ها به يكباره قطع شد و نمي دونم چه اتفاقي برايش افتاده است. احتمالا دستگاه امنيتي آنها حالش را گرفته اند!

۱۲ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI