مخالفت محمد مرسی با دخالت غربی ها در سوریه

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از العالم، ” یاسر علی ” معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر گفت: کمک مصر به ملت سوریه در راستای عدم دخالت در امور داخلی این کشور است و وزارت امور خارجه تلاش های فشرده ای برای دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه مبذول می دارد. وی تصریح […]

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از العالم، ” یاسر علی ” معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر گفت: کمک مصر به ملت سوریه در راستای عدم دخالت در امور داخلی این کشور است و وزارت امور خارجه تلاش های فشرده ای برای دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه مبذول می دارد.

وی تصریح کرد: رئیس جمهوری مصر از همه مطالبات ملت سوریه و خواست و اراده آنها حمایت می کند و مخالف هرگونه دخالت نظامی درسوریه است.

پیش از این نیز رئیس جمهور مصر تاکید کرده بود با دخالت نظامی از جانب کشورهای غربی در سوریه مخالف است و خواستار راه حلی سیاسی برای این بحران شده بود.

۶ مرداد ۱۳۹۱ |
KHAMENEI