۵ نماینده از نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران کسر میشود

تصویب کسر پنج نماینده از شهر تهران در کمیسیون سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت که بر اساس مصوبه اعضای این کمیسیون تهران در انتخابات آینده مجلس ۲۵ نماینده خواهد داشت. عبدالحسین ناصری سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با فارس، به جلسه امروز اعضای این کمیسیون در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس […]

تصویب کسر پنج نماینده از شهر تهران در کمیسیون

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت که بر اساس مصوبه اعضای این کمیسیون تهران در انتخابات آینده مجلس ۲۵ نماینده خواهد داشت.

عبدالحسین ناصری سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با فارس، به جلسه امروز اعضای این کمیسیون در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس تصمیم امروز اعضای کمیسیون شوراها قرار شد که یک نفر از تعداد نمایندگان تهران کم و به حوزه شمیرانات اضافه شود.

وی افزود: همچنین اعضای کمیسیون امروز تصمیم گرفتند که حوزه انتخابیه آزاد شهر از تبریز و هم‌چنین هریس از اهر جدا شده و به تبریز اضافه ‌شود؛ در ادامه نیز قرار شد که به حوزه انتخابیه آزاد شهر،‌ عجب شیر و مراغه یک نماینده اضافه ‌شود که بر این اساس این حوزه انتخابیه در مجموع دو نماینده خواهد داشت.

ناصری گفت: پیش از این نیز اعضای کمیسیون مصوب کرده بودند که از اسلامشهر یک نماینده جدا به مجلس بیاید و از رباط کریم هم که قبلا یک نماینده داشت ۲ نماینده وارد مجلس شوند.

سخنگوی کمیسیون شوراها با بیان اینکه از شهر ری هم قرار شد دو نماینده وارد مجلس شود، اظهار داشت: با احتساب مسائل ذکر شده تهران در انتخابات آینده ۲۵ نماینده در مجلس خواهد داشت.

۲۹ شهریور ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI