تصاویر/مرکز آموزش خدمت مقدس سربازی ۰۱

عکس: مرکز آموزش خدمت مقدس سربازی ۰۱ مرکز آموزش خدمت سربازی ۰۱ پایگاه آموزش فنون و یادگیری تاکتیکهای نظامی برای مشمولان خدمت مقدس سربازی است. کد خبر:۱۰۲۲۹۱ –

عکس: مرکز آموزش خدمت مقدس سربازی ۰۱

مرکز آموزش خدمت سربازی ۰۱ پایگاه آموزش فنون و یادگیری تاکتیکهای نظامی برای مشمولان خدمت مقدس سربازی است.

کد خبر:۱۰۲۲۹۱ –

۲۸ شهریور ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI