همجنس گرایی در شبکه ManoTo1

جام نیوز: شبکه من وتو در گفتگو با یکی از بازیگران خارج نشین که در چند فیلم ضدایرانی نیز ایفای نقش کرده است، از وی خواست تا درباره همجنس گرایی صحبت کند. اما نکته جالب توجه اینکه هرچند گزارشگر من وتو از نوع سؤال پرسیدنش، از این بازیگر می خواست که در جهت عادی سازی […]

جام نیوز: شبکه من وتو در گفتگو با یکی از بازیگران خارج نشین که در چند فیلم ضدایرانی نیز ایفای نقش کرده است، از وی خواست تا درباره همجنس گرایی صحبت کند.

اما نکته جالب توجه اینکه هرچند گزارشگر من وتو از نوع سؤال پرسیدنش، از این بازیگر می خواست که در جهت عادی سازی هم جنس گرایی صحبت کند اما این بازیگر زن خارج نشین در پاسخ به گزارشگر این شبکه گفت: «همجنس گرایی از آن چیزهایی است که اگر در ایران بودم و از من در مورد آن سؤال می کردی می گفتم همه آزادند ولی وقتی اینجا در واقعیت [با همجنس گرایی] مواجه شدم دیدم که خیلی برایم سخت است که فکر کنم عزیزم قرار است همجنس گرا باشد.»

گفتنی است شبکه من و تو در برنامه هایش در جهت ترویج همجنس گرایی از هیچ کوششی دریغ نمی کند. هرچند شاهد در این باره زیاد است ولی تنها به دو نمونه اشاره می کنیم؛ این شبکه در برنامه ای تحت عنوان “شب بود” به ابعاد شخصی زندگی “فریدون فرخ زاد”، خواننده و برنامه‌ساز قبل از انقلاب، پرداخته و وی را به عنوان یک فرد همجنس‌گرا الگویی برای جوانان ایران معرفی نمود.

برنامه بفرمایید شام من وتو نیز که تاکنون دو سری از آن پخش شده است در قالب آشپزی، شراب خواری، بی بندوباری و همجنس گرایی را ترویج می کند. در یکی از قسمت های این برنامه که تیرماه سال گذشته پخش شد یکی از مهمانان، همجنس گرایی را بدون اشکال دانست و تأکید کرد که همه دوستان صمیمی اش همجنس باز هستند.
شایان ذکر است با توجه به اینکه از گفتار این زنان مشخص می شد که همگی متاهل هستند اما به راحتی درباره دوستان مرد همجنس باز خود اظهار نظر می کردند.

۱۶ تیر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI