اعتراض در عربستان به تخریب بقیع!

… العالم: جنبش جوانان آزاده در عربستان، در بیانیه ای خواستار برپایی تحصن مسالمت آمیز مقابل درمانگاه العوامیه به منظور محکومیت تخریب قبور ائمه در بقیع شد. این جنبش در بیانیه خود در پیامی به پادشاه بحرین، تاکید کرد که اقدامات زورگویانه و مجازات مردم بحرین بی فایده است، و افزایش فشارها در این زمینه […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/og2p851h2pjsq6okqe5w.jpg

العالم: جنبش جوانان آزاده در عربستان، در بیانیه ای خواستار برپایی تحصن مسالمت آمیز مقابل درمانگاه العوامیه به منظور محکومیت تخریب قبور ائمه در بقیع شد.

این جنبش در بیانیه خود در پیامی به پادشاه بحرین، تاکید کرد که اقدامات زورگویانه و مجازات مردم بحرین بی فایده است، و افزایش فشارها در این زمینه فقط باعث انفجار و وخامت اوضاع خواهد شد.

جوانان آزاده العوامیه با دعوت برای تحصن مسالمت آمیز در خیابانی مقابل درمانگاه العوامیه، در سالروز تخریب قبور ائمه در بقیع توسط وهابی ها، مومنان آزاده در هر مکان به ویژه زائران در مدینه را به تحصن فراخواندند.

۱۷ شهریور ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI