اس ام اس امام زمان،دوبیتی و رباغی امام زمان

چـــون پیـــــمبر رحـمت رحمٰن تویی دین تــویی ایــمــان تویی قرآن تویی مـــا همـــه جســــمیم تنـها جان تویی درد زهـــرا را فقــــط درمــــان تویی … هست مادر بی‌قرارت روز و شب باشد اوچشم انتظارت روز و شب … ای «شکوهی» درد از درمـان گذشت روزگارم بــا غـــم هجــــران گذشــت زندگـــی بی ‌جــان و بی‌ جانان گذشت […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/9b3jxxi9c8k3pcus6w1i.jpg

چـــون پیـــــمبر رحـمت رحمٰن تویی
دین تــویی ایــمــان تویی قرآن تویی
مـــا همـــه جســــمیم تنـها جان تویی
درد زهـــرا را فقــــط درمــــان تویی

هست مادر بی‌قرارت روز و شب
باشد اوچشم انتظارت روز و شب

ای «شکوهی» درد از درمـان گذشت
روزگارم بــا غـــم هجــــران گذشــت
زندگـــی بی ‌جــان و بی‌ جانان گذشت
خـــسروا از یـــاد تـــو نـتوان گذشت

گــر چه مـن قـابل نیم ای شهریار
کـــن قــبولم همـــچو پور مهزیار

جــــز وصـــالت زِخــــداونـــد تمــــنّا نکنم

عاشقــــم عاشـــق روی تـو و حاشا نکنم

شمـــع رویــت بفروزد شبی اَر محفل من

همــچو پـــروانه بســوزم پَر و پروا نکنم

بســـته‌ام عهــد نگــارا کــه دم رفتن جان

تــا نیـــائی بــه ‌سـرم دیده‌ی خود وا نکنم

گـــر دَمــی لعـل لبت را بگشایی به سخن

یـــادی از آب حـــیات و دم عـــیسیٰ نکنم

گــر ببینــــم قد رعنای تو ای رشک چمن

یــاد ســرو چمــن و قــامت طــوبیٰ نکـنم

گــر بــدانم به‌ خـــدا منزل و مأوای تو را

به جهــان غیــر ســـر کوی تو مأوا نکنم

میل دنیاش «شکوهی» زِ پی دیدن توست

بی‌ جــهت نیســـت اگر میل به عقبیٰ نکنم

اختصاصی : ظهور۱۲

بر چسب ها
۱۲ شهریور ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI