فوری : مرگ عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از سایت شبكة رصد الإخبارية »یک منبع عربستان سعودی دقایقی قبل خبر از مرگ ملک عبدالله بن عبدالعزیز در سن ۸۷ سالگی داد … او مطابق با اعلام این خبر وضعیت فوق العاده را به بخش های نظامی و لغو تمامی مرخصی کارمندان و نظامی ها را گویاشد … اخبار […]

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از سایت شبكة رصد الإخبارية »یک منبع عربستان سعودی دقایقی قبل خبر از مرگ ملک عبدالله بن عبدالعزیز در سن ۸۷ سالگی داد …

او مطابق با اعلام این خبر وضعیت فوق العاده را به بخش های نظامی و لغو تمامی مرخصی کارمندان و نظامی ها را گویاشد …

اخبار تکمیلی در صورت صحت خبر فوق متعاقبا اعلام خواهد شد …

۹ تیر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI