خدا پدر اسرائیلی‌ها را بیامرزد !

«چرا ملت و مسئولین جمهوری اسلامی با اسرائیل دشمنی می‌کنند تا اسرائیل هم مجبور شود صد جور دشمنی علیه ایران انجام بدهد، دانشمندان هسته ای ایران را به قتل برساند و تأسیسات مهم ایران را در معرض تهدید و انفجار قرار بدهد؟» “علیرضا نوری زاده” روزنامه نگار و مجری تلویزیون ماهواره ای “کانال یک”(ChannelOne) چهارشنبه […]

«چرا ملت و مسئولین جمهوری اسلامی با اسرائیل دشمنی می‌کنند تا اسرائیل هم مجبور شود صد جور دشمنی علیه ایران انجام بدهد، دانشمندان هسته ای ایران را به قتل برساند و تأسیسات مهم ایران را در معرض تهدید و انفجار قرار بدهد؟»

علیرضا نوری زاده” روزنامه نگار و مجری تلویزیون ماهواره ای “کانال یک”(ChannelOne) چهارشنبه ۷ خرداد (june.27) با ابراز تأسف از اسرائیل ستیزی ملت ایران و مسئولین نظام، مدعی شد: رژیم صهیونیستی جز خدمت به ملت ایران کاری انجام نداده است!.

نوری زاده در ادامه خوش خدمتی‌های خود به رژیم صهیونیستی مدعی شد: «ما هیچ دشمنی با اسرائیل نداریم. اسرائیل جز خدمت به سرزمین و ملت ایران کاری انجام نداده است[!] چه لزومی دارد این دشمنی وجود داشته باشد؟ همین اسرائیلی‌ها چه خدمات بزرگی در درمان بیماران و توسعه خدمات کشاورزی به ملت ایران انجام دادند، به گفته دوستانم، خدا پدر این اسرائیلی‌ها را بیامرزد[!]»

۹ تیر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI