دانلود راز آرماگدون۴،پروژه اشباح ۲

این مستند کاری از گروه سیاسی شبکه خبر به کارگردانی سعید مستغاثی در ۲۶ قسمت می باشد که به بیان تاریچه تشکیل گروه هایی همچون فراماسونری ، کابالا و … می پردازد و نقش هر کدام از آنها را در استحاله فکری جهان امروز بررسی می کند.  دانلود راز آرماگدون ۴ – پروژه اشباح ۱و۲ […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/jlply1ax2z68uz5pk940.jpg

این مستند کاری از گروه سیاسی شبکه خبر به کارگردانی سعید مستغاثی در ۲۶ قسمت می باشد که به بیان تاریچه تشکیل گروه هایی همچون فراماسونری ، کابالا و … می پردازد و نقش هر کدام از آنها را در استحاله فکری جهان امروز بررسی می کند.

 دانلود راز آرماگدون ۴ – پروژه اشباح ۱و۲

دانلود راز آرماگدون ۴ – پروژه اشباح ۳و۴

دانلود راز آرماگدون ۴ – پروژه اشباح ۵و۶

دانلود راز آرماگدون ۴ – پروژه اشباح ۷و۸

دانلود راز آرماگدون ۴ – پروژه اشباح ۹و۱۰

منبع : راز تی وی ، وعده صادق

۲۸ مرداد ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

Im searching for the web looking for how to begin this web log thing along with your website ‘s almost certainly really impressive.

KHAMENEI