۹ نماینده زن در مجلس نهم/گزارش تصویری

مجلس نهم با حضور ۹ نماینده زن فعالیت خود را آغاز کرد. زهرا طبيب زاده نماينده تهران فاطمه رهبر نماينده تهران سكينه عمراني نماينده سميرم سكينه عمراني نماينده تهران شهلا بيات نماينده ساوه مهناز بهمني نماينده سراب فاطمه آليا نماينده تهران نيره اخوان نماينده اصفهان حليمه عالي نماينده زابل جمعي از نمايندگان زن مجلس نهم […]

مجلس نهم با حضور ۹ نماینده زن فعالیت خود را آغاز کرد.

زهرا طبيب زاده نماينده تهران

فاطمه رهبر نماينده تهران

سكينه عمراني نماينده سميرم

سكينه عمراني نماينده تهران

شهلا بيات نماينده ساوه

مهناز بهمني نماينده سراب

فاطمه آليا نماينده تهران

نيره اخوان نماينده اصفهان

حليمه عالي نماينده زابل

جمعي از نمايندگان زن مجلس نهم در مراسم تجديد ميثاق با آرمان هاي امام (ره)

جمعي از نمايندگان زن مجلس نهم در مراسم تجديد ميثاق با آرمان هاي امام (ره)

۱۱ خرداد ۱۳۹۱ |
KHAMENEI