عکسی متفاوت از دو روحانی در مجلس نهم

این عکس از صحن علنی مجلس تهیه شده است. حمید رسایی و مرتضی آقا تهرانی در تصویر مشخص هستند.

این عکس از صحن علنی مجلس تهیه شده است. حمید رسایی و مرتضی آقا تهرانی در تصویر مشخص هستند.
۱۱ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI