عکس آقا زاده جنجالی باشگاه استقلال

رضا رسولی نژاد این آقا پسری است که همه در به در دنبالش می گردند.! ندای انقلاب : رضا رسولی نژاد این آقا پسری است که همه در به در دنبالش می گردند. او در اکثر جلسات هیات مدیره حضور دارد و به اخبار این جلسات را به دوستانش می دهد. روزگذشته سایت گل عکسی […]

رضا رسولی نژاد این آقا پسری است که همه در به در دنبالش می گردند.!

ندای انقلاب : رضا رسولی نژاد این آقا پسری است که همه در به در دنبالش می گردند. او در اکثر جلسات هیات مدیره حضور دارد و به اخبار این جلسات را به دوستانش می دهد. روزگذشته سایت گل عکسی منتشر کرده بود از یک راننده که قرار است همه کاره قلعه نویی شود.

فامیلی این آقای راننده عرب است . عرب ها دو برادر هستند که این روزها رابطه خوبی با امیر قلعه نویی دارند و به واسطه دوستی با رضا رسولی نژاد پسر رییس هیات مدیره استقلال احمدرسولی نژاد مقدمات استقلالی شدن امیر قلعه نویی را فراهم آوردند.
البته رضا رسولی نژاد سبب ناراحتی خبرگزاری فارس و عکس العمل سایت گل شده است. خبرگزاری فارس روز گذشته در گزارشی به تاثیر یک آقازاده در تحرکات هیات مدیره اشاره کرده بود و سایت گل هم در مورد ماجرای قبلی «بچه» و استقلال هشدار داده است .
به هرحال این عکس رضا رسولی نژاد را نشان می دهد ؛کسی که در اکثرجلسات مهم استقلال در دوماه اخیر شرکت داشته و در اکثر اوقات جواب تلفن پدرش را این طور می دهد:” سید رضا هستم ، پسرحاج آقا ” این طور که شنیده می شود رضا رسولی نژاد ۲۵ سال بیشتر ندارد.

۱۰ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI