نرخ پرواز های داخل کشور + جدول

به گزارش صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران، نرخ برخی از بلیت های سفر داخلی هواپیمایی اعلام شد. نرخ بلیت (ریال) مسیر پرواز ۷۷۶٫۰۰۰ مشهد تهران ۵۵۸٫۰۰۰ خرم آباد تهران ۵۵۸٫۰۰۰ گرگان تهران ۵۵۸٫۰۰۰ رشت تهران ۱٫۲۳۲٫۰۰۰ ایرانشهر تهران ۵۹۴٫۰۰۰ تبریز تهران ۸۰۷٫۰۰۰ بوشهر تهران ۷۴۶٫۰۰۰ شیراز تهران ۸۱۴٫۰۰۰ کرمان تهران ۵۵۸٫۰۰۰ اصفهان تهران

به گزارش صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران، نرخ برخی از بلیت های سفر داخلی هواپیمایی اعلام شد.

نرخ بلیت (ریال)

مسیر پرواز

۷۷۶٫۰۰۰

مشهد

تهران

۵۵۸٫۰۰۰

خرم آباد

تهران

۵۵۸٫۰۰۰

گرگان

تهران

۵۵۸٫۰۰۰

رشت

تهران

۱٫۲۳۲٫۰۰۰

ایرانشهر

تهران

۵۹۴٫۰۰۰

تبریز

تهران

۸۰۷٫۰۰۰

بوشهر

تهران

۷۴۶٫۰۰۰

شیراز

تهران

۸۱۴٫۰۰۰

کرمان

تهران

۵۵۸٫۰۰۰

اصفهان

تهران

۱۰ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI