دانلود وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی (ره)

دانلود وصیت نامه ماندگار امام خمینی (ره) در ادامه …    

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/05/imam-khomeini.jpg

دانلود وصیت نامه ماندگار امام خمینی (ره) در ادامه …

 

 

۱۰ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI