فیلم پاسخ دکتر فراهانی به برخی سوالات پیرامون صحبت های اخیر وی

سخنرانی ۲۲ دقیقه ای دکتر حسن فراهانی و پاسخ به برخی سوالات پیرامون استاد حسن عباسی و آقای رائفی پور با تشکر از کاربر ” mojarad ” برای ارسال این فیلم به سایت ظهور۱۲ …

سخنرانی ۲۲ دقیقه ای دکتر حسن فراهانی و پاسخ به برخی سوالات پیرامون استاد حسن عباسی و آقای رائفی پور

با تشکر از کاربر ” mojarad ” برای ارسال این فیلم به سایت ظهور۱۲ …

۹ خرداد ۱۳۹۱ |
KHAMENEI