مصرف مواد مخدر به صورت علنی در تهران + تصاویر دردناک

… …

۹ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :a

وای وای وای خدایا. این چه وضعیه خیلی ناراحت کننده. چطور این مواد با این همه بگیر و ببند باز هم مثل نقل و نبات در جامعه ریخته. چطور بعد از گذشت از آنهمه ایست و بازرسی باز هم فت و فراون به دست معتادان میرسد. این مهره های اصلی چرا دستگیر نمیشوند اینها کی هستند؟؟ آیا باز هم رشوه آیا باز هم زیر میزی آیا باز هم فسادی دیگر در …………… این ییک توطئه شیطانی بر ضد جمهوری اسلامیه افرادی که در بعضی نهادها نفوذ کرده اند و با گرفتن رشوه به قاچاق مواد مخدر کمک میکنند و از دستگیری سران این باندها خودداری میکنند آن دنیا چه پاسخ میدهند می دانند که چه آتش سوزانی در انتظارشان است که زندگی این انسانها را اینگونه به آتش کشیدند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نويسنده ديدگاه :marya

آره دیگه بابا. شما فقط بریزین دخترای بی حجاب رو بگیرین.هزار تا کثافت کاری جلو چشمتونه.اونوقت دخترا رو به جرم لاک یا موی بیرون اومده بگیرین بندازین زندان.آفرین.احسنت.

نويسنده ديدگاه :محمد

تمام مظاهر فساد بدند چه بی حجابی چه اعتیاد با هر دو باید برخورد بشه هرچند که فکر نمی کنم بشه و بتونن

نويسنده ديدگاه :علی

از کجا وچطوری به همین راحتی واقعا جای نگرانی نیست مسولین واقعا در چه فکری هستند پیگیری یا تماشا میکنن اگر مواد نبود ایا بازم این صحنه ها بود یا نه

KHAMENEI