تصاوری حضور مه آفرید امیرخسروی در دادگاه فساد بزرگ مالی

به نوشته ظهور ۱۲ دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی روز یکشنبه درحالی دوازدهمین جلسه خود را پشت سر گذاشت که امیرمنصور آریا (مه آفرید امیرخسروی) متهم اصلی این پرونده، در آن به دفاع از خود پرداخت.

به نوشته ظهور ۱۲ دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی روز یکشنبه درحالی دوازدهمین جلسه خود را پشت سر گذاشت که امیرمنصور آریا (مه آفرید امیرخسروی) متهم اصلی این پرونده، در آن به دفاع از خود پرداخت.

۸ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI