اشعاری ویژه مدح و محکومیت توهین ها به امام هادی

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از وبلاگ حسینیه پایگاه تخصصی مدح و مرثیه اهل بیت(ع) » شأن تو برتر از این است که با ما باشی بهتر آن بود همان عالم بالا باشی ولی انگار هدایت گری خلق به توست تا چو خورشید فروزنده دنیا باشی این که شاهان همگی نوکر دربار تواند بی جهت […]

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از وبلاگ حسینیه پایگاه تخصصی مدح و مرثیه اهل بیت(ع) »

شأن تو برتر از این است که با ما باشی

بهتر آن بود همان عالم بالا باشی

ولی انگار هدایت گری خلق به توست

تا چو خورشید فروزنده دنیا باشی

این که شاهان همگی نوکر دربار تواند

بی جهت نیست…، خدا خواسته آقا باشی

همه هستی اگر قطره باران باشد

مصدر خلق تو هستی، تو که دریا باشی

و نوشتند که جمعی ز دمت زنده شدند

و نوشتیم که افضل ز مسیحا باشی

گر چه از سفره تان نان و نمک ها داریم

ولی حیف است اگر بین گداها باشی

* * *

فکر کردند غریبی و نداری یاری؟

ما نمردیم ببینند تو تنها باشی

من به فرمان و به قربان توام تا هستم

و تو شاهنشه و مولای منی تا باشی

* * *

هر چه گفتیم فقط گوشه ای از فضل تو بود

اصل این است، جگر گوشه زهرا باشی…

شاعر : یاسر حوتی

۷ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI