قالیباف : به ریاست جمهوری فکر میکنم !

قالیباف گفت: بنده ولع رئیس جمهوری ندارم چرا که انسان از یک ساعت بعد خود باخبر نیست که زنده است یا نه ولی اگر مصلحت باشد در آینده فکر می‌کنم. به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف در چهارمین نشست هم‌اندیشی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد اسلامی تاکید کرد: بنده ولع رئیس جمهور ندارم چرا که انسان از […]

قالیباف گفت: بنده ولع رئیس جمهوری ندارم چرا که انسان از یک ساعت بعد خود باخبر نیست که زنده است یا نه ولی اگر مصلحت باشد در آینده فکر می‌کنم.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف در چهارمین نشست هم‌اندیشی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد اسلامی تاکید کرد: بنده ولع رئیس جمهور ندارم چرا که انسان از یک ساعت بعد خود نیز باخبر نیست. در سال ۸۸ هم بسیاری گفتند که قالیباف می‌خواهد رئیس جمهور شود و ستادها زده و برنامه‌ها دارد ولی دیدید که حضوری نداشتم چرا که در آن زمان وظیفه‌ای نداشتم ولی در سال ۸۸ احساس وظیفه کردم. ولی این را هم بدانید که به دنبال بالاترجویی نیستم. ولی اگر مصلحت باشد در آینده به آن فکر می‌کنم.

وی ادامه داد: از این نوع انسانها نیز نیستم که بگویم احساس تکلیف و وظیفه می‌کنم. بنده خودم از این وظیفه‌ها تاکنون حس نکردم و انشاءالله حس نخواهم کرد.

۷ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI