با معماری مدرن جوامع مخفی چه کنیم ؟

مدت زیادی بود که درباره معماری به سبک جوامع مخفی مطلبی ارسال نکرده بودیم اما در این مطلب با مقدمه ای زیبا که در اخر دارای مفهومی بسیار زیبا و شیرین است به بررسی برخی مطالب خواهیم پرداخت،ضمن اینکه در آخر در ارتباط با این مطلب کتاب ” معراج السعاده ” را برای دانلود قرار […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/n9utbhktopy6bic5p.jpg

مدت زیادی بود که درباره معماری به سبک جوامع مخفی مطلبی ارسال نکرده بودیم اما در این مطلب با مقدمه ای زیبا که در اخر دارای مفهومی بسیار زیبا و شیرین است به بررسی برخی مطالب خواهیم پرداخت،ضمن اینکه در آخر در ارتباط با این مطلب کتاب ” معراج السعاده ” را برای دانلود قرار داده ایم که توصیه میکنیم همراه با توضیحات آخر مطلب مطالعه فرمایید.انشالله که این مطلب مورد توجه خاص عزیزان قرار بگیرد…

مقدمه

یکی از خطرناک ترین شیوه های سحر و جادو در جوامع بشری طراحی ابنیا و ساختار فیزیکی در محل زندگی این گونه جوامع می باشد.ماسونیسم که در لغت به معنای بنا و معمار هستند و بر طبق گواهی تاریخ آنها با وسواسی خاص به حفظ اسرار حرفه خود احتمام زیادی می گذاشتند .

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/tumblr_llzaxboPBv1qdoy52o1_500.jpg

این جوامع مخفی در بیشتر کارهای خود سمبل های سحر و جادو را که برای اکثر افراد عادی نامشخص و گنگ می نماید را در ساختار بناها و تاسیسات خود به کار می بردند . چرا این کار انجام می شد ؟ جواب ساده است برای گسترش نیروی مخفی شرور در آن جوامع و کنترل آنجا توسط این نیروهای شیطانی. با فرارسیدن عصر رنسانس علم معماری به سبک جوامع مخفی به صورت آکادمیکی در آمد و در دانشگاههای مختلف و مراکز بین المللی به صورت مرجع معماران و دانش پژوهان این رشته دراختیار این قشر قرار گرفت…

آنها گونه‌هاي خاصّي از احجام و معماري را در گوشه گوشه‌هاي شهر و ديار ها بركشيده‌اند. احجامي خاص كه نه تنها محيط پيراموني ما را از انرژي‌ها و نيروهاي معنوي تهي مي‌سازند در مقابل از نيروهاي شيطاني و اهريمني نيز آكنده مي‌سازند.
هيچ به تخريب تدريجي معماري و بافت‌هاي سنّتي شرقي و اسلامي و جايگزين معماري مدرن با اشكال هندسي مدرن انديشه كرده‌ايد؟ ميان اشكال هندسي مقدّس، انرژي‌ها و نيروهاي معنوي و روحاني و معماري رابطه ويژه‌اي وجود دارد. در هماهنگي ميان انسان‌ها،‌ معماري‌هاي خاص و نيروهاي معنوي و تقاطع آنها، انسان‌ها در زير باراني از نيروهاي معنوي مي‌بالند و از دسترس نيروهاي شرور در امان مي‌مانند و به عكس…

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/winstonchurchill.jpg

زماني نه چندان دور، چرچيل، نخست وزير انگلستان گفته بود: “ما شهرها را مي‌سازيم و شهرها نيز ما را مي‌سازند.” در عبارتي ساده، اين سخن بدين معناست كه، شهرها، پرورشگاه مردم مطابق طبع و اراده شهرسازان‌اند، اين شهرها هستند كه در سكوت، اراده معماران و شهرسازان را در تربيت و ساخت جماعت انسان‌ها به هر نوع و گونه كه مطلوب بشناسيد كافي است كه بناي شهر را بر مداري استوار كنيد كه خودجوش و خودكار در خود و با خود انسان‌ها را آن گونه كه شما مي‌خواهيد پرورش دهند.

اين نكته ظريف از نگاه تيزبين هيچ يك از حكيمان و مشاوران و امينان اهل حكمت كه گرداگرد حاكمان را داشتند دور نبوده است. هيهات كه اين سنّت و اين دورانديشي طيّ سيصد و اَندي سال گذشته و به تدريج از ميانه شرق اسلامي رفت و در واقع، در طيّ اين قرون، به دست اين اقوام “شهري” متناسب با خاستگاه فكري، اعتقادي و فرهنگي شرقي و اسلامي ساخته نشده است. به عكس، معماران تمدّن غربي شهرها را ساختند و به تبع آن، انسان‌ها را ، انسان‌هايي هم افق با شهرها، معماران اين شهرها و خاستگاه‌ها و ايدئولوژي‌هايشان در اوردند .
از روي همين غفلت است كه ما نيز، نه تنها دستي در شهرهامان نبرديم بلكه، شهرهاي ويران شده طيّ سال‌هاي دفاع مقدّس را هم بر شالوده‌هاي قبلي بر كشيديم و با نصب تابلوها و پلاكاردهايي مزيّن به جملات مذهبي و شعاير ديني به حاصل دست خود باليديم و خود را شهرساز شناختيم.
آيا هيچ گاه به اين موضوع انديشيده‌ايد كه گذشتگان ما، مساجد را در ميانه شهر مي‌ساختند و همه اجزا و اركان شهر را در پيوند با مساجد مركزي تعريف كرده و اجازه نمي‌دادند كه هيچ بنايي نسبت به مسجد ارتفاع و بلندي پيدا كند؟
در حوزه تمدّن اسلامي و شهر اسلامي، پيوند ناگسستني بين زندگي مادّي و معنوي وجود داشت. پيوندي كه امكان جدا افتادگي ميان انسان‌ها، ‌مذهب و تمدّن و شهر را نمي‌داد. از اين رو، مساجد با گنبد و مناره‌هايش، در خطّ آسمان و نقش‌هاي هندسي‌اش در بافت شهر و قرارگيري‌اش در مهم‌ترين مفصل شهري، نه تنها تعادل شهر را برقرار مي‌كردند، بلكه امكان پيوند انسان‌ها با عوالم ماورايي و نيروهاي مثبت و معنوي منتشر را فراهم مي‌آوردند و مجال انتقال و تبادل اين نيروهاي معنوي و انرژي‌هاي مثبت را براي انسان‌هاي ساكن در شهر فراهم مي‌ساختند.
در واقع، مساجد و ساختار ويژه معماري آنها، تمام شهر و ساكنانش را زير چتري از نيروهاي معنوي و آسماني قرار داده و به آنها در برابر نيروها و موجودات منفي و شرور منتشر، مصونيت مي‌بخشيدند.
عالم مملو از موجودات پيدا و نهان شيطاني و رحماني است كه پيرامون انسان‌ها را گرفته‌اند و هر يك به نحوي و از طريقي خواست مثبت يا منفي خود را در صورت‌هاي مختلف بر حيات فردي و جمعي انسان‌ها مستولي مي‌كنند. نيروهاي شرير شيطاني و جنّي به عنوان مزاحم و باز دارنده و نيروهاي رحماني و روحاني به عنوان تقويت كننده و مصونيت‌بخش جوامع انساني را در سير و سفر درازش همراهي مي‌كنند.

امّا،‌ در همين نزديكي‌ها،‌ درست در سرزميني كه ما آن را نماد پيشرفته‌ترين نوع از حيات تكنولوژيك مي‌شناسيم و ساكنان آن را منكر همه‌ گفت‌وگوهاي معنوي، ارتباط با عوالم غيبي، سحر و جادو مي‌شناسيم. مرداني پنهان، با آگاهي از همه آنچه كه در دايره تصوّر ما هم نمي‌آيد دست‌اندر كار حركتي ظريف و موذيانه‌اند تا نه تنها انسان‌ها از ارتباط معنوي و انرژي‌هاي روحاني محروم بمانند در وعض، ار هر نوع حيله در ميدان تشعشع نيروهاي شرور و اهريمني،‌ مقهور آن نيروها و در خدمت آن نيروها درآيند.
هيچ به تخريب تدريجي معماري و بافت‌هاي سنّتي شرقي و اسلامي و جايگزين معماري مدرن با اشكال هندسي مدرن انديشه كرده‌ايد؟

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/model-masonM.jpg

ميان اشكال هندسي مقدّس، انرژي‌ها و نيروهاي معنوي و روحاني و معماري رابطه ويژه‌اي وجود دارد. در هماهنگي ميان انسان‌ها،‌ معماري‌هاي خاص و نيروهاي معنوي و تقاطع آنها، انسان‌ها در زير باراني از نيروهاي معنوي مي‌بالند و از دسترس نيروهاي شرور در امان مي‌مانند و به عكس، در ميان اشكال هندسي نامقدّس و تقاطع آنها با نيروهاي شرور شيطاني، انسان‌ها نه تنها همه نيروهاي مثبت و روحاني را از دست مي‌دهند، بلكه در رگبار وسوسه‌ها، الهامات و آزارهاي نيروهاي اهريمني مستعدّ گناه،‌ اهل گناه، ترديد درباره مقدّسات،‌ نفي باورها و قبول بندگي شيطان و خدمت به نيروهاي اهريمني مي‌شوند.
چگونه است كه همه ما در صحن و سراي مساجد و طبيعت احساس آرامش، امنيت و برخورداري معنوي مي‌كنيم؟
چرا ورودی همه مساجد،و معابد مذهبي شكلي يكسان، گنبدي و بر كشيده شده بر پايه هاي هشت وجهي ساخته شده‌اند؟
اين امر هيچ ربطي به شرايط اقليمي و آب و هوايي ندارد.
آيا بروز نوعي خشم و عصبانيت، جدال و مرافعه، ميل به گناه،‌ حيله و دسيسه در سطح كوچه و خيابان و شهر و در ميان پير و جوان و زن و مرد كه ديگر به معمولي‌ترين عادت و شيوه جاري در ميان مردم ما شده شما را نمي‌آزارد؟
آيا آسيب‌پذيري شديد جوانان در شهرهاي بزرگ در برابر وسوسه‌ها شما را به انديشه وا نمي‌دارد؟
اين واقعه را چگونه تحليل مي‌كنيد؟ آيا نمي‌توان در كنار اين همه تحليل بي‌پايه اجتماعي، سياسي و اقتصادي رويكردي ديگرگون نيز داشت؟

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/jewish-place.jpg

بي‌آنكه بدانيم يا بخواهيم، نيروهايي مرموز و ناديدني، در كار و بار ما وارد شده‌اند.
خود را بر فضاي عمومي كوچه‌ها، خيابان‌ها و شهرهاي ما حاكم ساخته‌اند و ما از آنها هيچ نمي‌دانيم. نه تنها ما،‌ معماران و شهرسازان ما هم از آن بي‌خبرند چه، آنها همچون ما از رابطه ميان اشكال هندسي، معماري، نيروهاي رحماني و شيطاني و حيات فردي و اجتماعي انسان‌ها و حركات و سكناتشان بي‌اطّلاع‌اند.
مرداني پنهان و مأمور، با حيله و دسيسه، فضاي پيراموني و حيات ما را از طرق مختلف آلوده ساخته و ما را در محاصره نيروهاي شيطاني قرار داده‌اند و ما از آن بي‌خبريم و به تدريج نيز حلقه‌هاي محاصره را تنگ و تنگ‌تر مي‌سازند.
آنها گونه‌هاي خاصّي از احجام و معماري را در گوشه گوشه‌هاي شهر و ديار ما بركشيده‌اند. احجامي خاص كه نه تنها محيط پيراموني ما را از انرژي‌ها و نيروهاي معنوي تهي مي‌سازند در مقابل از نيروهاي شيطاني و اهريمني نيز آكنده مي‌سازند.
همان طور كه اديان براي هدايت انسان‌ها در مسير وحدت و رحمانيت برنامه‌ريزي كرده و با پيش‌بيني لازم همه امكان فرهنگي و مادّي را فراهم آورده‌اند. ائمه كفر، ساحران، جادوگران و شيطان‌پرستان نيز به بيكار ننشسته و براي تأثيرگذاري بر انسان‌ها و ارسال پيام‌هاي شيطاني برنامه‌ريزي كرده‌اند.
شهرسازي، معماري و احجام خاصّ هندسي مورد نظر آنها، ابزاري هستند براي اين تأثيرگذاري.

با معماری مدرن جوامع مخفی چه کنیم ؟

و اما حرف اصلی ما …

با اين مقدّمه طولاني هيچ پرسيده‌ايد كه چرا و از كجا طي سالهای اخير و به بهانه ساخت و سازهاي مدرن، بخش عمده‌اي از مراكز تجاري و اداري شهرهاي بزرگ و كوچك، شكلي “هرمي ” به خود گرفته‌اند؟چرا اماكن مذهبي، در سايه و زير اين اماكن تجاري فرو غلتيده و در انزوا رفته‌اند؟ چرا در نقاطي خاص بناهايي خاص و جملگي هرمي شكل و البتّه مشرف بر شهرها بر كشيده شده‌اند؟حجم‌هاي هرمي، ستاره شش گوشه، مثلث و اینگونه نشانه ها که خودتان بیشتر بر این مسئله واقف هستید ،‌ جاذب نيروهاي شرور شيطاني و غلبه آنها بر حالات و احوال مردم مي‌شوند.

همه كساني كه به دبي و حتّي عربستان سفر كرده‌اند اين سخن را تأييد مي‌كنند. مجتمع بزرگ تجاري وافي در دبي، دو برج شيطاني در دست ساخت مشرف به صحن بزرگ مسجد الحرام، تنها نمونه‌هايي از اين واقعه‌اند.

این برج ها و ساختمان ها که طلب نیروهای شرور را میکنند خواه نا خواه مجبوریم با آن زندگی کنیم اما حداقل کاری که در برابر این نیروها کم یا زیاد میشود انجام داد را انجام دهیم انشالله که مکرشان به خودشان بازگردد

آیه ۵۴ سوره آل عمران میفرماید : (وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

[دشمنان] مكر ورزيدند و خدا [در پاسخشان] مكر در ميان آورد و خداوند بهترين مكرانگيزان است.

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/imam-reza-shia.jpg

(ذکر این نکته لازم است که ساختمان ها تحت هیچ عنوان قدرت اختیار شما را در دست ندارند اما برخی اشیا نماد برخی تفکرات است برای نمونه شما در مواجه با خواندن کتاب رُمان عاشقانه عکس العملی را نشان میدهید که هیچگاه قابل مقایسه با عکس العملتان در برابر مطالعه یک کتاب لطیفه نیست ، روح شما خواسته یا ناخواسته درگیر این احوالات میشود شما میتوانید حداقل تلفات را با ساده ترین راه ها کسب کنید اما برای نمونه چه کارهایی میتوان انجام داد ؟

۱ – حین ورود به این اماکن و ساختمان ها با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم وارد شوید ۲ – تمرکزی بر روی عظمت این بناها نداشته باشید و به مشغله اصلی خودتان بپردازید ۳ – سعید کنید بعد از آن در وقت نماز به سوی مساجد بروید و نماز را در مساجد که سرشار از نمادها و نشانه های اسلامی آرامش بخش است شرکت کنید ۴ – اگر معمار یا مسئولی هستید که دستی در این کارها دارید این نکته یادتان باشد که شما مَدیون این کشور اسلامی هستید لذا باید اسلامی فکر کنید پس انتظار میرود که در راستای احداث بناها و ساختمان ها از نمادهای اسلامی استفاده کنید تلفیق نمادهای دینی با معماری نوین بسیار زیبا خواهد شد انشالله که روزی برسد که خیالمان از این بابت راحت باشد.

اینها تنها نکاتی بود که به سادگی میتوان انجام داد انشالله این نکات را رعایت کنید دیگر موارد خود به خود بروز خواهد شد و آثار این اعتماد به خدا را خواهید دید اما برای عزیزانی که متوجه حرف ها ما شدند و قصد دارند برای نفسشان کمی حالات روحانی ایجاد کنند و مایل اند پله های دین را به خوبی و آسانی طی کنند بعد از این مراحل ساده توصیه ما بر این است که کتاب ” معراج السعاده ” را حتما مطالعه کنید فوق العاده کتاب جذاب و شیرینی است با صرف کمی حوصله و وقت این کتاب را به شیرینی هرچه تمام تر تا آخر مطالعه کنید اما جالب است که بدانید روزی در محضر حضرت آیت الله بهجت(ره) سوال شد : برنامه ای جهت سیر و سلوک مرحمت می فرمایید ، ایشان فرمودند : روزانه نصف صفحه از کتاب شریف معراج السعاده را بخوانید و بدان عمل کنید.

برای ورود به صفحه دانلود کتاب معراج السعاده ملااحمد نراقی کلیک نمایید

۲۱ مرداد ۱۳۹۰ |
KHAMENEI