توافق ایران و ۱+۵ برای انجام مذاکرات در ژنو

این مذاکرات برای نهایی کردن فرایند اعتماد سازی میان دو کشور برنامه ریزی شده است. خبرنگاران غربی به نقل از دیپلمات های حاضر در مذاکرات بغداد از توافق ایران و گروه ۱+۵ برای دیدار در ژنو خبر دادند. خبرنگاران غربی به نقل از دیپلمات های غربی حاضر در مذاکرات اعلام کردند که ایران و  گروه […]

این مذاکرات برای نهایی کردن فرایند اعتماد سازی میان دو کشور برنامه ریزی شده است.

خبرنگاران غربی به نقل از دیپلمات های حاضر در مذاکرات بغداد از توافق ایران و گروه ۱+۵ برای دیدار در ژنو خبر دادند.

خبرنگاران غربی به نقل از دیپلمات های غربی حاضر در مذاکرات اعلام کردند که ایران و  گروه ۱+۵ توافق کرده اند سه هفته دیگر در ژنو مذاکراتی را در ارتباط با پرونده هسته ای ایرانداشته باشند.

این مذاکرات برای نهایی کردن فرایند اعتماد سازی میان دو کشور برنامه ریزی شده است.
مذاکرات ایران ومجموعه ۱+۵ از روز چهارشنبه، دیروز در بغداد آغاز شد و طی آن ایران یک بسته پیشنهادی مشتمل بر۵ بند به عنوان محور مذاکرات به مجموعه ۱+۵ ارائه کرد.
۴ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI