عکس اولین فرمانده سپاه؛عباس آقا زمانی

سروش نیوز: این عکس متعلق به زمان فرماندهی عباس آقا زمانی معروف به ابوشریف اولین فرمانده سپاه پاسداران در اوایل عمر پربرکت انقلاب اسلامی است، در این عکس علی محمد بشارتی وزیر کشور زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی نیز مشاهده می شود.

سروش نیوز: این عکس متعلق به زمان فرماندهی عباس آقا زمانی معروف به ابوشریف اولین فرمانده سپاه پاسداران در اوایل عمر پربرکت انقلاب اسلامی است، در این عکس علی محمد بشارتی وزیر کشور زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی نیز مشاهده می شود.

۴ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI