گاف غیرحرفه ای خبرگزاری فارس + عکس

به نوشته ظهور۱۲ » در حالی که این خبرگزاری قصد داشت که خبری درباره بازیکن ساحل عاجی تیم چلسی یعنی درُگبا بزند به اشتباه وی را اهل کشوری دیگر هم نیز معرفی کرد … تصویر زیر خود گویای این ماجراست …

به نوشته ظهور۱۲ » در حالی که این خبرگزاری قصد داشت که خبری درباره بازیکن ساحل عاجی تیم چلسی یعنی درُگبا بزند به اشتباه وی را اهل کشوری دیگر هم نیز معرفی کرد ... تصویر زیر خود گویای این ماجراست …

۴ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

خسته نباشی
کیف میکنی مچ میگیری ؟
تصویر واقعی شیطان؟
خجالت بکش

KHAMENEI