لباس مسخره یک تیم ژاپنی + عکس

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از گل ، باشگاه ژاپنی نارا که در لیگ منطقه‌ای کانزای حضور دارد لباس حیرت‌انگیزی برای تیم در نظر گرفته که برای تیم‌های فوتبالی نامتعارف است.‬

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از گل ، باشگاه ژاپنی نارا که در لیگ منطقه‌ای کانزای حضور دارد لباس حیرت‌انگیزی برای تیم در نظر گرفته که برای تیم‌های فوتبالی نامتعارف است.‬

۴ خرداد ۱۳۹۱ |
KHAMENEI