حاشیه های دور اول مذاکرات بغداد؛از لباس پوشیده اشتون تا میزبانی دولت مالکی

نخستین دور مذاكرات ایران و گروه ۱+۵ در حالی برگزار شد كه لباس بلند و پوشیده خانم ‘كاترین اشتون’ مسوول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا توجه خبرنگاران رسانه های مختلف را به خود جلب كرده بود. به گزارش خبرنگاران اعزامی ایرنا به بغداد، لباس زرشكی رنگ مذاكره كننده اصلی گروه ۱+۵ در این نشست، […]

نخستین دور مذاكرات ایران و گروه ۱+۵ در حالی برگزار شد كه لباس بلند و پوشیده خانم ‘كاترین اشتون’ مسوول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا توجه خبرنگاران رسانه های مختلف را به خود جلب كرده بود.

به گزارش خبرنگاران اعزامی ایرنا به بغداد، لباس زرشكی رنگ مذاكره كننده اصلی گروه ۱+۵ در این نشست، بسیار پوشیده تر از كت سفید رنگش در مذاكرات استانبول بود و بسیاری از خبرنگاران و عكاسان رسانه های مختلف در گفت وگوها و خبرهای خود به نوع پوشش اشتون می پرداختند.

* ‘هوشیار زیباری’ وزیر امور خارجه عراق به محض آغاز مذاكرات ایران و ۱+۵ نزد خبرنگاران رسانه های مختلف می رفت و از نزدیك و بسیار صمیمانه با آنان احوال پرسی و بررسی می كرد كه آنها كم و كسری نداشته باشند.

* همچنین ‘علی الدباغ’ سخنگوی دولت عراق چندین بار در طول مدت زمان مذاكرات ایران و گروه ۱+۵ در میان خبرنگاران حاضر شد و علاوه بر پاسخگویی به سووالات مختلف آنها از نزدیك بر روند پذیرایی و وضعیت خبرنگاران نظارت می كرد.

* یكی از اعضای هیات ایرانی درباره میزبانی دولت عراق گفت: عراقی ها آن قدر بی طرف هستند كه هیچ كدام از آنها در زمان مذاكرات حضور ندارد حتی با اینكه میزبان هستند.

* سفیر انگلیس در عراق چند دقیقه كوتاه در میان خبرنگاران حاضر در دارالضیافه بغداد حاضر شد، ولی از پاسخ به سووالات خبرنگاران درباره مذاكرات ایران و ۱+۵ اجتناب كرد.

* دولت عراق از تمامی ظرفیت خود استفاده كرده است تا میزبان خوب و بی طرفی برای مذاكرات ایران و ۱+۵ باشد و زیباری نیز آمادگی كشورش را برای میزبانی از هر نشست بعدی میان تهران و قدرت های بزرگ اعلام كرد.

۴ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI