پیش بینی درست ایت الله هاشمی رفسنجانی درباره احمدی نژاد

عصر ایران: آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از دانشجویان، به مسائل مهمی اشاره کرد، از جمله آنکه؛ ” اعضای کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان پیش من آمدند تا ریزاختلافات من واحمدی نژاد را بفهمند. با آنها دوساعت ونیم حرف زدم ومسائلی راگفتم که الآن تمام آن مسائل که از نوار پیاده شده،  درست درآمده […]

عصر ایران: آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از دانشجویان، به مسائل مهمی اشاره کرد، از جمله آنکه؛ ” اعضای کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان پیش من آمدند تا ریزاختلافات من واحمدی نژاد را بفهمند. با آنها دوساعت ونیم حرف زدم ومسائلی راگفتم که الآن تمام آن مسائل که از نوار پیاده شده،  درست درآمده است واگر منتشرشود سند بسیارمهمی است که  گویای این است که من در آن موقع درست پیش بینی کرده ام.”

۳ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :مرتضی

اسناد فتنه انگیزی خود آقای هاشمی وپسرش ابوعلی سینای بابا! مهدی خان هم هست که انشالله هرچه زودتر رسیدگی شود.

نويسنده ديدگاه :مسعود

البته مردم هم متوجه هستند که ایادی همین آقا که در زمان حکومت ایشان سروت خوبی نسیبشان شده وکارخانههای دولتی را به اسم خصوصی سازی مفت به دست آورده اند حالا با قدرت اقتصادی که بدست آورده اند به نابسامانی اقتصادی در مملکت دامن میزنند وهر روز با احتکار یک چیز باعث بالا رفتن قیمت اجناس شده تا موفقیت طرحهای بزگ دولت زحمتکش به چشم مردم نیاید ومردم آگاهند که فساد واشرافیگری از زمان حکومت همین آقا شروع شده و کشفیات این زمان هم مربوظ به دستپروردههای همین آقا هستند.بله درست پیشبینی کرده اید وتاقطع کردن دست تمامی ایادی شما این مردم روزگار خوش را نمی بینند.

KHAMENEI