اعتراض BBC به آزاد نبودن همجنس گرايي در ایران

بي بي سي در دفاع از همجنس گراها ملت ايران را به دليل بيزاري از همجنس گرايي مورد اعتراض قرار داد. به گزارش جهان به نقل از کیهان شبكه بي بي سي با پخش يك فيلم مستند به بهانه روز «مبارزه با همجنس گراستيزي» كه از زندگي يك همجنس گراي پناهنده به تركيه ساخته شده، […]

بي بي سي در دفاع از همجنس گراها ملت ايران را به دليل بيزاري از همجنس گرايي مورد اعتراض قرار داد.

به گزارش جهان به نقل از کیهان شبكه بي بي سي با پخش يك فيلم مستند به بهانه روز «مبارزه با همجنس گراستيزي» كه از زندگي يك همجنس گراي پناهنده به تركيه ساخته شده، مشكل اصلي همجنس گراها رادر ايران، فشار افكار عمومي معرفي كرد.

در بخشي از اين مستند همراه با نشان دادن تصويري از يك مسجد گفته هاي اين همجنس گرا را در رابطه با واكنش منفي مردم ايران در مقابل همجنس گراها پخش مي شود.
وي با لحن رقت انگيزي به اينكه مردم به كسي كه خودش را شبيه زنها آرايش كند روي خوش نشان نمي دهند اعتراض مي كند.

در قسمت ديگري از فيلم اين همجنس گرا به پارچه سبزي در خانه اش اشاره مي كند و مي گويد: اين پارچه را براي استفاده در راهپيمايي هاي جنبش سبز خريداري كرده بودم.
در اين فيلم بي بي سي در موضوع همجنس گراها در ايران صرفا دولت را مورد انتقاد قرار نمي دهد بلكه با اعتراض به مردم قصد دارد فشار افكار عمومي را نسبت به همجنس گراها تعديل كند.

دولت هاي غربي قصد دارند با تبليغات گسترده رفتار و روابط همجنس گراها را در كشورهاي اسلامي عادي جلوه دهند. برگزاري رژه همجنس بازان همزمان با مسابقه يورو ويژن در كشور اسلامي آذربايجان نيز در ادامه همين سياست نظام سلطه است.

۳ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI