ایران سفیر خودش را از باکو خارج کرد

جمهوری اسلامی ایران به دلیل توهین به مقدسات در جمهوری آذربایجان به تهران فراخوانده شد. وی افزود: محمدباقر بهرامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو به منظور پاره‌ای از مشورت‌ها به تهران فراخوانده شده است. به گفته این مقام مسئول، سفیر ایران شب گذشته ( دوشنبه اول خرداد) باکو را به مقصد تهران ترک کرده […]

جمهوری اسلامی ایران به دلیل توهین به مقدسات در جمهوری آذربایجان به تهران فراخوانده شد.

وی افزود: محمدباقر بهرامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو به منظور پاره‌ای از مشورت‌ها به تهران فراخوانده شده است.

به گفته این مقام مسئول، سفیر ایران شب گذشته ( دوشنبه اول خرداد) باکو را به مقصد تهران ترک کرده است.

۳ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI