تصویری قدیمی از بستگان ناصرالدین شاه

به نوشته ظهور۱۲ به نقل ۲۴ آنلاین نیوز » با گذشت زمان هنوز این عکس لبخند بر لب می‌نشاند. در این تصویر، عصمت‌الملوک دختر دوست محمدخان معیرالممالک و نوه ناصرالدین شاه قاجار در میان بستگانش دیده می شود.  

به نوشته ظهور۱۲ به نقل ۲۴ آنلاین نیوز » با گذشت زمان هنوز این عکس لبخند بر لب می‌نشاند. در این تصویر، عصمت‌الملوک دختر دوست محمدخان معیرالممالک و نوه ناصرالدین شاه قاجار در میان بستگانش دیده می شود.

 

۱ خرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI