تصویری جالب و جذاب از مقام معظم رهبری

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از سروش نیوز » این عکس متعلق به یکی ازدیدارهای مقام معظم رهبری است.کودکان عضو گروه سرود که به محضر ایشان رسیده اند با معظم له عکس یادگاری گرفتند.

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از سروش نیوز » این عکس متعلق به یکی ازدیدارهای مقام معظم رهبری است.کودکان عضو گروه سرود که به محضر ایشان رسیده اند با معظم له عکس یادگاری گرفتند.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI