وزارت ارشاد جلوی سیاه نمایی روزنامه شرق را بگیرد !

عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به لزوم پيگيري مصاحبه اخير روزنامه شرق توسط وزارت ارشاد گفت: بايد دلايل سياه نمايي روزنامه شرق درباره مسائل ايران بررسي شود. بهروز جعفري نماينده سميرم در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به مصاحبه روزنامه شرق با عنصر وابسته به بي‌بي‌سي گفت: […]

عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به لزوم پيگيري مصاحبه اخير روزنامه شرق توسط وزارت ارشاد گفت: بايد دلايل سياه نمايي روزنامه شرق درباره مسائل ايران بررسي شود.

بهروز جعفري نماينده سميرم در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به مصاحبه روزنامه شرق با عنصر وابسته به بي‌بي‌سي گفت: روزنامه شرق در پاره اي از موارد به جاي همراهي با مردم اقدام به سياه نمايي مي‌کند که گاهي به دليل تکرار اين موارد در غير عمد بودن اين اعمال نيز ترديد وجود دارد.

وي در ادامه با اشاره به لزوم انتقاد درباره مسائل مختلف توسط رسانه ها افزود: انتقاد بايد سازنده و همراه با مدارک مستدل باشد تا در پيشبرد اهداف نظام ثاتير مثبت بگذارد.

اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان کرد: مصاحبه روزنامه شرق بدليل وابستگي مصاحبه شونده به رسانه هاي ضد انقلاب و ارائه آمار و ارقام بي‌پايه و اساس بايد بررسي شده و وزارت ارشاد بايد بر اساس قانون مطبوعات با اين روزنامه برخورد کند.

وي در پايان تصريح کرد: رسانه ها بايد بدليل مذاکرات هسته اي پيش رو در راستاي منافع نظام حرکت کنند و بايد ديد نيت پشت پرده سياه نمايي اخير روزنامه شرق چيست و وزارت ارشاد اين موضوع را پيگيري كند.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI