افزایش حقوق در سال ۹۱ تا ۱۵%

به گزارش فارس، دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ پیشنهاد کرده بود حقوق‌ها تا ۱۵ درصد افزایش یابد که با این مصوبه مجلس که اختیار افزایش حقوق را به دولت سپرده است، ‌حقوق‌ها در سال ۹۱ تا ‌۱۵ درصد افزایش می‌یابد.‌ جزء ۳ بند ۱۳ ماده واحده که در خصوص افزایش نرخ حقوق‌ها است، تصریح […]

به گزارش فارس، دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ پیشنهاد کرده بود حقوق‌ها تا ۱۵ درصد افزایش یابد که با این مصوبه مجلس که اختیار افزایش حقوق را به دولت سپرده است، ‌حقوق‌ها در سال ۹۱ تا ‌۱۵ درصد افزایش می‌یابد.‌

جزء ۳ بند ۱۳ ماده واحده که در خصوص افزایش نرخ حقوق‌ها است، تصریح می‌کند: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI