طالب لو پرسپولیسی خواهد شد ؟

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از گل : سنگربان فصل قبل شاهین بوشهر تصمیم گرفته دیگر در مورد شاهین بوشهر حرفی نزند . بعد از آن که ستار زارع در گفت و گو با سایت گل به انتقاد از او و هادی شکوری پرداخت ، طالب لو نزد بهمن دهقان گلایه کرد و تماس دهقان […]

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از گل : سنگربان فصل قبل شاهین بوشهر تصمیم گرفته دیگر در مورد شاهین بوشهر حرفی نزند . بعد از آن که ستار زارع در گفت و گو با سایت گل به انتقاد از او و هادی شکوری پرداخت ، طالب لو نزد بهمن دهقان گلایه کرد و تماس دهقان با ستارزارع هم باعث نشد او به خبرنگار ما بگوید که کمی فضا را تلطیف کند زیرا می دانست حرفهایش بی کم و کاست منتشر شده.

در این بین یک خبرگزاری از قول زارع به تکذیب آن گفت و گو پرداخت و البته از خود نپرسید چگونه ممکن است یک خبرنگار آن همه حرف حتی علاقه پدر ستار به بوشهر- زادگاه خودش- را هم تخیلی نوشته باشد!

به هرحال بعد از آن بود که طالب لو متوجه شد نباید انرژی اش را صرف درگیری رسانه ای با همبازیانش کند و تصمیم گرفت به آینده اش بیاندیشد. آینده ای که خودش تایید می کند از یکی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا پیشنهاد دارد. آن تیم استقلال نیست زیرا با وجود رحمتی بازگشت طالب لو منطقی به نظر نمی رسد. سپاهان هم نمی تواند باشد زیرا خودش در همان مصاحبه با یکی از روزنامه ها از پیشنهاد پرسپولیس خبر می دهد و البته همه چیز را به آینده موکول می کند.

طالب لو از تراکتور هم پیشنهاد دارد. حضور در کنار قلعه نوعی را از افتخاراتش می داند اما نه او و نه فروزان نمی توانند در حالی که هر دو به حضور ثابت درون دروازه نیاز دارند هوویی جدی را تحمل کنند. بااین اوصاف می ماند همان پرسپولیس. او آیا ردای سرخ می پوشد؟

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
KHAMENEI