۱۶ ماده گرانقیمت زمین + عکس

گرانقیمت ترین مواد روی زمین را بشناسید… ۱۶ – زعفران ← ۱۱ دلار بر گرم ۱۵ – طلا ← ۵۶ دلار بر گرم ۱۴ – رودیوم ← ۵۸ دلار بر گرم ۱۳ – پلاتین ← ۶۰ دلار بر گرم ۱۲ – متانفتامین ← ۱۰۰ دلار بر گرم ۱۱ – شاخ کرگدن ← ۱۱۰ دلار بر […]

گرانقیمت ترین مواد روی زمین را بشناسید…

۱۶ – زعفران ← ۱۱ دلار بر گرم

۱۵ – طلا ← ۵۶ دلار بر گرم

۱۴ – رودیوم ← ۵۸ دلار بر گرم

۱۳ – پلاتین ← ۶۰ دلار بر گرم

۱۲ – متانفتامین ← ۱۰۰ دلار بر گرم

۱۱ – شاخ کرگدن ← ۱۱۰ دلار بر گرم

۱۰ – هروئین ← ۱۳۰ دلار بر گرم

۰۹ – کوکائین ← ۲۱۵ دلار بر گرم

۰۸ – ال اس دی ← ۳۰۰۰ دلار بر گرم

۰۷ – پلوتونیوم ← ۴۰۰۰ دلار بر گرم

۰۶ – پاینتی ← ۹۰۰۰ دلار بر گرم یا هر قیراط ۱۸۰۰ دلار

۰۵ – تافیت(نوعی یاقوت) ← بالای ۲۰۰۰۰ دلار بر گرم

۰۴ – تریتیوم ← ۳۰۰۰۰ دلار بر گرم

۰۳ – الماس ← ۵۵۰۰۰ دلار بر گرم

۰۲ – کالیفرنیوم ← ۲۷ میلیون دلار بر گرم

۰۱ – نوعی پاد ماده ← ۶۲٫۵ تریلیون دلار بر گرم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI