پرچم همجنس بازان بر فراز آذربایجان + عکس

همزمان با برگزاری مراسم عید گلها در شهر باکو، بالنی که یادآور رنگ پرچم همجنس بازان بود به پرواز در آمد. به گزاری خبرگزاری فارس، روز پنجشنبه گذشته همزمان با مراسم عید گلها در جمهوری آذربایجان، بالنی بر فراز شهر باکو به پرواز در آمد که با رنگ پرچم همجنس بازان مطابقت می‌کرد. قرار است […]

همزمان با برگزاری مراسم عید گلها در شهر باکو، بالنی که یادآور رنگ پرچم همجنس بازان بود به پرواز در آمد.

به گزاری خبرگزاری فارس، روز پنجشنبه گذشته همزمان با مراسم عید گلها در جمهوری آذربایجان، بالنی بر فراز شهر باکو به پرواز در آمد که با رنگ پرچم همجنس بازان مطابقت می‌کرد.

قرار است هم زمان با مسابقه “یوروویژن” که روز شنبه، ۶ خرداد (۲۶ مه ۲۰۱۲) در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد، گروهی از همجنس بازان نیز در حاشیه این مسابقات رژه بروند.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
KHAMENEI