بنزین ۲۰۰۰ تومانی دروغ است !

رئیس جمهور گفت: در موضوع طرح یارانه ها دو گروه فعالیت می کنند. گروهی که از اول مخالف اجرایی شدن این طرح بودند. این گروه با هر پیشرفت ملت ایران مخالفت می کنند. احمدی نژاد ادامه داد: همچنین افرادی اطلاعات نادرست منعکس می کنند و می گویند بنزین به ۲ هزار تومان می رسد. من […]

رئیس جمهور گفت: در موضوع طرح یارانه ها دو گروه فعالیت می کنند. گروهی که از اول مخالف اجرایی شدن این طرح بودند. این گروه با هر پیشرفت ملت ایران مخالفت می کنند.

احمدی نژاد ادامه داد: همچنین افرادی اطلاعات نادرست منعکس می کنند و می گویند بنزین به ۲ هزار تومان می رسد. من به شما بگویم که این دروغ است. پرداختن به این موضوع ادامه همان طرحی است که عده ای دنبال آن بودند. می خواهند طرح یارانه ها به خوبی اجرایی نشود.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :مجتبي

جالب بود

KHAMENEI