( +۱۸ ) حقیقت پنهان شده!

این تصاویر به قدری گویا هستند که مجال زیادی برای تحلیل و تفسیر باقی نخواهند گذاشت به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ گریبان گیر غرب شد به خوبی توانست تناقض نهفته در ذات نظام سرمایه داری را بیرون کشیده و در معرض دید جهانیان قرار دهد. تکیه تمام عیار […]

این تصاویر به قدری گویا هستند که مجال زیادی برای تحلیل و تفسیر باقی نخواهند گذاشت

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، بحران اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ گریبان گیر غرب شد به خوبی توانست تناقض نهفته در ذات نظام سرمایه داری را بیرون کشیده و در معرض دید جهانیان قرار دهد.
تکیه تمام عیار غرب بر اصالت پول و سرمایه، بالاخره ناسازگاری خود را با ارزش های انسانی به رخ کشید و شعارهای حقوق بشری سردمداران این نظام نیز در کف خیابان رنگ باختند.
رسانه های غربی که همواره با شیوه های پیچیده جنگ روانی در خدمت سیاست های نظام سرمایه داری بوده اند نیز نتوانستند به طور کامل چشم خود را بر این وحشی گری ها ببندند.
تصاویر زیر تنها گوشه ای از واقعیت جامعه آمریکاست که از این رسانه ها درز کرده است:

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :محمد

آینده از آن حیزب اللــــــــــــ
ه

KHAMENEI