عکس های تأمل برانگیز و تعجب آور از نمایشگاه کتاب تهران

 

 

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :امیر

اینجا همه چی هست،
به جز کتاب…………..!!!!!!!!!!!!!!

نويسنده ديدگاه :عدالت

چه اشکالی داره شما هم انقدر سخت نگیرید مسائل بسیار مهمتری برای بحث هست هرچند در این عکسها نشانه هایی از سرمایه داری را میشود دید ولی در برابر وقایع پشت پرده مهم نیست

KHAMENEI