برداشت مابه التفاوت یارانه های واریزی دروغ است

انتشار خبر برداشت مابه التفاوت فاز اول و دوم هدفمندي يارانه ها بدون اطلاع مردم توسط سازمان هدفمندي يارانه ها كذب محض است. عارفيان معاون سازمان هدفمندي يارانه ها در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: موضوع برداشت مبلغ ۲۸ هزارتومان واريزشده كه از سوي سازمان بابت مابه التفاوت فاز اول و […]

انتشار خبر برداشت مابه التفاوت فاز اول و دوم هدفمندي يارانه ها بدون اطلاع مردم توسط سازمان هدفمندي يارانه ها كذب محض است.

عارفيان معاون سازمان هدفمندي يارانه ها در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: موضوع برداشت مبلغ ۲۸ هزارتومان واريزشده كه از سوي سازمان بابت مابه التفاوت فاز اول و دوم هدفمندي يارانه ها صورت گرفته‌ آن هم بدون اطلاع سرپرستان خانوار كه در برخي از سايت هاي خبري قيد شده صحت ندارد.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI