آخرین قیمت طلا و ارز به تاریخ ۹۱/۲/۱۳

قیمت سکه طلا و ارز در مورخه ی ۱۳/۲/۹۱ به شرح زیر است پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان) -ساعت به روز رسانی: ۱۰:۰۰:۰۴ قيمت هر مثقال طلای ۱۷ عيار: ۲۹۵۱۴۰ قيمت هر مثقال طلای ۱۸ عيار: ۳۱۳۹۸۰ قيمت هر گرم طلای ۱۸ عيار: ۶۸۱۳۰ قيمت هر گرم نقره : ۱۶۹۰ قيمت هرکيلو گرم […]

قیمت سکه طلا و ارز در مورخه ی ۱۳/۲/۹۱ به شرح زیر است

پيش بيني قيمت طلا،نقره و مس (تومان)
-ساعت به روز رسانی:
۱۰:۰۰:۰۴
قيمت
هر مثقال طلای ۱۷ عيار:
۲۹۵۱۴۰
قيمت
هر مثقال طلای ۱۸ عيار:
۳۱۳۹۸۰
قيمت
هر گرم طلای ۱۸ عيار:
۶۸۱۳۰
قيمت
هر گرم نقره :
۱۶۹۰
قيمت
هرکيلو گرم مس :
۱۴۳۱۰
قيمت طلا در بازار ايران(تومان)
-ساعت به روز رسانی:
۱۸:۰۰ سه شنبه ۱۲/۰۲/۹۱
قيمت
هر مثقال طلای ۱۷ عيار:
۲۹۶۸۰۰
قيمت
هر مثقال طلای ۱۸ عيار:
۳۱۵۷۵۰
قيمت
هر گرم طلای ۱۸ عيار:
۶۸۵۲۰
قيمت
هر مثقال طلای ۱۹ عيار:
۳۳۲۵۸۰
قيمت
هر گرم طلای ۱۹ عيار:
۷۲۳۰۰
قيمت
هر مثقال طلای ۲۰ عيار:
۳۵۰۶۹۰
قيمت
هر گرم طلای ۲۰ عيار:
۷۶۲۴۰
قيمت
هر مثقال طلای ۲۱ عيار:
۳۶۸۳۷۰
قيمت
هر گرم طلای ۲۱ عيار:
۸۰۰۸۰
قيمت
هر مثقال طلای ۲۲ عيار:
۳۸۵۶۳۰
قيمت
هر گرم طلای ۲۲ عيار:
۸۳۸۳۰
قيمت
هر مثقال طلای ۲۴ عيار:
۴۲۰۹۹۰
قيمت
هر گرم طلای ۲۴ عيار:
۹۱۵۲۰

پيش بيني قيمت سکه(تومان)
-ساعت به روز رسانی:
۱۰:۰۰:۰۴
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: ۶۷۳۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: ۶۶۷۰۰۰
نيم سکه بهار آزادی : ۳۳۴۵۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۱۸۰۵۰۰
قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)
-ساعت به روز رسانی:

۱۸:۰۰ سه شنبه ۱۲/۰۲/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: ۶۷۷۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: ۶۷۱۰۰۰
نيم سکه بهار آزادی : ۳۳۶۵۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۱۸۱۵۰۰
سکه يک گرمی : ۱۰۴۰۰۰
قيمت فروش سکه در بانک(تومان)
-ساعت به روز رسانی:

۱۸:۰۰ شنبه ۰۹/۰۲/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: ۶۶۳۰۰۰
نيم سکه بهار آزادی : ۳۳۱۵۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۱۷۶۵۰۰

Ә� ���ی :

۹۹۰۰۰
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI